TSC-Ausflug nach Einbeck – Altstadt -20181027_133559 Foto M.Uhlig

TSC-Ausflug am 26.10.2018 nach Einbeck - Schoene alte Haeuserfronten - Foto M.Uhlig

TSC-Ausflug nach Einbeck – Schoene alte Haeuserfronten – Foto M.Uhlig

TSC-Ausflug nach Einbeck am 27.10.2018 – Schoene alte Haeuserfronten – Foto M.Uhlig